به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، سیستم ‌FOE با استفاده از فناوری که محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت‌ها را دور می‌زند اخبار را ارسال خواهد کرد.http://www.up.taktemp.com/uploads/anti%20filter.jpg
بر اساس اعلام یک مقام بلند پایه در BBC  که نهاد مستقل دولت آمریکا و مسئول پخش بین المللی شبکه‌های مورد حمایت واشنگتن است. سیستم FOE در حال حاضر به صورت فعال در حال آزمایش در ایران و چین است.
دیلی تلگراف همچنین نوشت؛ اخبار مورد نظر از طریق ایمیل به کاربرانی که از سرویس های گوگل، HOTMAIL , YAHOO  استفاده می‌کنند، ارسال می‌شود.
کن برمن رئیس بخش فناوری اطلاعات BBG نیز گفت: ما افرادی را در ایران و چین داریم که به وسیله آنها در حال آزمایش سیستم فوق هستیم.