مجموعه تصاویری ۴۰ تایی بسیار زیبا برای کسانی که به پس‌زمینه‌ی دسکتاپ خود اهمیت می‌دهند. تصاویر زیر دارای کیفیت بسیار بالایی هستند وو اقعا هم زیبا هستند

۱. Stonehenge

۲. Bamboo

Bamboo

۳. Dragonfrog

Dragonfrog

۴. Laniakea Sunset

Laniakea Sunset

۵. The Monastery

The Monastery

۶. Krump It

Krump It

۷. Stand Alone

Stand Alone

۸. Sahara

Sahara

۹. Magenta Morning

Magenta Morning

۱۰. Without Darkness

Without Darkness

۱۱. Romantic Cottage

Romantic Cottage

۱۲. Croatian Boat

Croatian Boat

۱۳. Lazing Leopard

Lazing Leopard

۱۴. Spring Is Coming

Spring Is Coming

۱۵. Torrent

Torrent

۱۶. Jiangnan

Jiangnan

۱۷. Light

Light

۱۸. Abstract

Abstract

۱۹. Construction

Construction

۲۰. Muriwai Gannet Colony

Muriwai Gannet Colony

۲۱. Meow

Meow

۲۲. Azure Serenity

Azure Serenity

۲۳. Blupper wallpaper

Blupper wallpaper

۲۴. Couches / Layers

Couches / Layers

۲۵. Smarties HD

Smarties HD

۲۶. Background

Background

۲۷. Audi R8 Gold

Audi R8 Gold

۲۸. White Cherry

White Cherry

۲۹. Cloud Minimal

Cloud Minimal

۳۰. SNZ – ۱۹

SNZ - 19

۳۱. Bokeh Lightning

Bokeh Lightning

۳۲. Tabac

Tabac

۳۳. HeadShot

HeadShot

۳۴. New York

New York

۳۵. Gazed Upon By Angels In Their Flight

Gazed Upon By Angels In Their Flight

۳۶. Abstract

Abstract

۳۷. Pier To Nowhere

Pier To Nowhere

۳۸. Sunset

Sunset

۳۹. Ocean Colours

Ocean Colours

۴۰. All Alone In This World

All Alone In This World

Via: sixrevisions

به اشتراک گذاری :
Facebook Twitter Pinterest Plusone Linkedin Email
دسته بندي : ویژه