برای اینکه بتوانیم یک دفترچه تلفن به زبان دلفی بنویسیم نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم که ابتدا انرا با نرم افزارهای پایگاه داده ای انرا پیاده سازی کرده و سپس تغییرات دلخواه را به ان با دلفی اعمال کنیم

پس اولین قدم ساخت پایگاه داده است برای این کار پایگاه داده براساس مشخصات و تلفن افراد با access  پیاده سازی میکنیم برای این منظور:
ابتدا برنامه access 2003  را باز کرده و سپس با New  و blanck Db  انرا ایجاد میکنیم سپس با ورود به قسمت ایجاد با استفاده از شیوه Wizard  انرا ایجاد میکنیم

توجه کنید برای اینکه دفترچه تلفن نیاز به اطلاعات عمومی افراد از جمله نام و شماره و شهر و… گزینه contacts  را انتخاب کنید

سپس پس از گزینه های کلیدی مثل Firstname  Lastname City HomePhone  روی Next  کلیک کرده نکته بسیار مهم در همه پایگاه داده ها کلید اصلی ان است که باید برای هرشخص یکتا باشد برای مثل وقتی در یک دانشگاه شما دنبال فردی هستید انرا با نام فرا نمیخوانید بلکه انرا با شماره دانشجوی که یکتا است فرا میخوانید بنابراین اگر در جدولی شما ستونی را کلید کرده اید محتوای تکراری در ان نمیتواند قرار گیرد

اگر شما گزینه yes . set primary key for me  را انتخاب کنید به صورت خودکار access  برای شما ستونی را کلید اصلی در نظر میگیرد که به صورت پیش فرض با اعداد پر شده ولی اگر گزینه دیگر یعنی no i will set primary key  را انتخاب کنید خودتان ستونی را انتخاب میکنید که کلید اصلی باشد مثلا اگر اسم های شما مشابه نیست برای کلید اصلی مناسب است !

پس از نام دهی به جدول و گزینه finish  به پر کردن اطلاعات جدول بپردازید … پس از کامل شدن و ذخیره ان نوبت به وارد کردن ان در دلفی میرسد

برای این کار پس از باز کردن برنامه دلفی و ایجاد فرم جدید  دیتابیس ایجاد شده را به دلفی وصل میکنیم:
1:از ستون ADO  گزینه ADOtable

2:از ستون data access  گزینه datasource

3: از ستون data control  گزینه های Dbgrid و dbnavigator

نکته : اگر خواهان استفاده از کدهای Sql  در این پایگاه داده هستید گزینه ADOquery  را نیز احتیاج دارید

پس از اضافه کردن موارد بالا نوبت به اتصال این موارد به یکیدیگر و اتصال به پایگاه داده میرسد

برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:
1:قسمت Datasource موجود در Object inspector  گزینه Dbgrid  را به datasource 1 تغییر دهید

2:قسمت data source  مربوط به dbnavigator را نیز به datasource 1  تغییر دهید

3:قسمت dataset  گزینه Datasource 1 را به Adotable 1 تغییر دهید

4: در قسمت connection string  دیتابیس ایجاد شده را به Adotable   وصل میکنیم

5:قسمت table name در adotable  را به اسم جدول خود تغییر دهید

6:در قسمت Active  گزینه adotable  انرا به true تغییر دهید

اگر مراحل بالا را دنابل کرده باشید database  شما اتصال یافته است مانند عکس زیر:
حالا نوبت به منو سازی میرسد برای این کار گزینه tmainmenu  را از پنل standard  اضافه کرده و مراحل زیر را دنبال کنید:
1:روی Menu designer  کلیک کرده اولین منو را نام گزاری کنید

2:زیرمنو هارا نام گزاری کنید

صفحه را بسته و روی منوی ایجاد شده کلیک و در قسمتی که برای Search  دادن تخصیص داده اید کدهای زیر را وارد کنید

adotable1.Filter:=’FirstName’+’ like ”%’+edit1.Text+’%”’;

نکته :

توجه کنید در قسمت Object inspector  مربوط به Ado table  گزینه filter  را فعال کنید در غیر اینصورت کد بالا عمل نمیکند

کد بالا در واقع از خاصیت filter  در adotable  استفاده کرده

دقت کنید که Fistname  در واقع نام ستونی است که شما میخوهید جستجو در ان انجام شود ! و در این مثال firstname  نامیده شده است اگر شما نام انرا تغییر دهید در نتیجه ستون مورد جستجو متفاوت خواهد بود

توجه کنید که کد بالا نیاز به یک Textbox  دارد تا نام مورد نظر را از ورودی دریافت کند

کلمه کلیدی Like  باعث میشود تا نامی که شما وارد کردید  مورد جستجو قرار بگیرد

پس از ایجاد کد جستجو در منوی جستجو میتوانید با گزینه های دیگر و تغییر ستون های دیگر جستجوی خود را گسترش دهید

برای اینکه بتوانیم موارد جدول خودرا به صورت مرتب شده نمایش دهیم باید از خاصیت Sort موجود در adotable استفاده کنیم که به صورت زیر است:

adotable1.Sort:=’Lastname’

در واقع کد بالا با استفاده از خاصیت مرتب سازی و هم چنین دریافت نام ستون مورد نظر توسط شما انرا مرتب میکند که در این مثال ستون LastName  مورد نظر است