اگر شما هم یکی از طرفداران فیلم ها، نمایش ها و کتاب های علمی تخیلی و هیجان انگیز باشید، مطمئنا در آن ها نوشته هایی با فونت های جالب، جذاب و شکیل دیده اید. امروز ما برای شما یک مجموعه فوق العاده از فونت های زیبای فانتزی و علمی تخیلی را آماده کرده ایم که می توانید آن ها را دانلود کرده و از آن ها در سیستم تان برای استفاده های شخصی یا طراحی استفاده کنید.

نکته : برای مدیریت فونت ها در ویندوز ۷، ویستا یا XP می توانید از مقاله « Font Frenzy نرم افزاری برای مدیریت فونت های ویندوز شما » استفاده کنید.

Milwich

دانلـود

DS Mysticora

دانلـود

Dungeon

دانلـود

Viking


دانلـود

Caeldera

دانلـود

Celtic Garamond The 2nd

دانلـود

Lombardic

دانلـود

Bastarda

دانلـود

BauernFraktur

دانلـود

Cup And Talon

دانلـود

Unzialish

دانلـود

Isabella

دانلـود

Kingthings Xander

دانلـود

Aneirin

دانلـود

FairydustB

دانلـود

Faerie Moot

* شامل 2 نوع فونت

دانلـود

Alfabetix

دانلـود

Eichenlaub Initialen

دانلـود

Soul Of Holitter

دانلـود

Diamond Fantasy

دانلـود

منبع : www.HowToGeek.com