اگر پست ها و اخبار را براي انتشار نسخه هاي گوگل كروم بخوانيد، شايد به نظرتان بيايد هيچ خصوصيت مهم و جديدي در گوگل كروم 7 ازمايشي (Google Chrome 7 Beta) وجود ندارد. بعد از اينكه تيم گوگل چرخه ي انتشار را تا شش هفته تغيير داد، اين اولين نسخه ي عمده مي باشد، بنابراين مهندسان نتوانسته اند تغييرات جديد بسيار زيادي را اضافه كنند. يك طراح گوگل كروم اين امر را تاييد كرده و بيان مي كند: «كار زياد انجام شده بر روي نسخه ي هفتم در مورد كاربران نمي باشد و در برخي موارد، كاري مشروع در جريان مي باشد».

پس چه خصوصيتي در گوگل كروم 7 جديد است؟

  1. كاربردهاي وب به صورت پيش فرض درست در زمان شروع فروش اينترنتي كروم فعال مي باشند.
  2. كاربردهاي وب همانند پسوندها و زمينه ها همزمان سازي مي شوند.
  3. صفحه ي فرعي جديد و تقريباً به روز رساني شده با پشتيباني براي كاربردهاي وب

4.  امكان «Click to play» (كليك براي نمايش) براي پلاگين ها (افزودني ها). اگر شما پلاگين ها را از تنظيمات كروم غيرفعال كنيد، شما مكان نگهدار و پيغام جديدي را هر بار كه صفحه اي را مي بينيد، ملاحظه خواهيد كرد، صفحه اي كه نيازمند پلاگين ها مي باشد: « Click to run this plug-in» (كليك كنيد تا پلاگين ها اجرا شوند).

5. اما ويژگي آخري در مورد تب‌ها مي‌باشد و ايجاد نسخه جديد از تب‌ها

راستي شما ايده و يا نقطه نظر جديدي نداريد؟

منبع: googlesystem