دیر زمانی نیست که کل شبکه متصل به جعبه ذخیره فقط 3 تریلیون بایت دارد، اما اکنون که سی گیت با یک درایو پنج دیسک به آن ظرفیت رسیده است، در عوض NAS بزرگتر می شود. اگرچه نمی توان فقط یک XT باراکودا 3 تریلیون بایتی خرید، امروزه می توان چهارتا از آنها را  مستقیماً از سی گیت در یک BlackArmor NAS 440 با RAID 5 و قیمت احتمالاً معقول 1899 دلار سفارش داد. با وجود این اگر قیمت آن برای شبکه منطقه محلی شما گران است، خبر داریم که دستگاه NAS 220  6 تریلیون بایتی هم با یک جفت دیسک به قیمت ناچیز کمتر از 650 دلار به وجود خواهد آمد. فقط امیدوار باشیم که فن بزرگ پشت این جعبه مکنده ها را خنک نگه می دارد.

منبع: engadget