نگاه کنید! همه ما می توانیم بگوییم این لپ‌تاپ یکی از کوچکترین و باریکترین و جذابترین لپ‌تاپهایی است که تاکنون دیده ایم. اکنون نگاه عمیق‌تری به این وسیله خواهیم داشت اما در ابتدا از تصاویر گالری زیر لذت ببرید.

MacBook Air (11.6 اینچی)