هر ساله منتقدین بزرگ بازی های رایانه ای دور هم جمع می شوند و لیستی از بهترین و به یاد مانده ترین بازی های رایانه ای را تهیه می کنند .
حال لیست زیر منتخبی از بهترین بازی ها در کنسول های قدیمی و در کل بازی هایی است که همواره برای بازی های نسل جدید الگو بوده اند

لیستی از بهترین بازی های رایانه ای تاریخ از دید منتقدینGamespot

منبع :گیم اسپات


6/01/07 Grand Theft Auto III (2001)

5/18/07 Half-Life (1998)

8/11/06 Final Fantasy VII (1997)

5/01/06 Gran Turismo (1998)

4/17/06 Chrono Trigger (1995)

3/27/06 Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000)

3/17/06 The Legend of Zelda (1992)

3/14/06 King’s Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow (1992)

2/13/06 Warcraft II: Tides of Darkness (1995)

1/30/06 Doom (1993)

11/30/05 The Sims (2000)

11/14/05 Freespace 2 (1999)

10/24/05 Super Mario Kart (1992)

10/10/05 Planescape: Torment (1999)

9/09/05 Final Fantasy II (1991)

8/26/05 Master of Orion (1993)

8/12/05 System Shock 2 (1999)

7/15/05 Phantasy Star II (1989)

7/01/05 Diablo (1996)

4/22/05 Tribes (1998)

4/22/05 Mike Tyson’s Punch-Out!! (1987)

9/24/04 Metroid (1986)

9/17/04 EverQuest (1999)

9/10/04 Contra (1988)

8/25/04 Tekken 2 (1995)

8/13/04 Star Raiders (1979)

8/06/04 Sensible World of Soccer (1994)

7/30/04 Star Wars: TIE Fighter (1994)

7/23/04 M.U.L.E. (1983)

7/09/04 Super Mario Bros. 3 (1990)

7/02/04 Civilization (1991)

6/18/04 Dance Dance Revolution 3rd Mix (1999)

6/11/04 Super Puzzle Fighter II Turbo (1996)

6/04/04 MechWarrior 2: 31st Century Combat (1995)

4/30/04 Day of the Tentacle (1993)

4/23/04 X-Men: The Arcade Game (1992)

4/16/04 Smash TV (1990)

4/09/04 Darklands (1992)

4/02/04 Defender (1980)

3/26/04 Total Annihilation (1997)

3/19/04 Pitfall! (1982)

3/12/04 Archon (1983)


2/20/04 Michael Jackson’s Moonwalker (1990)

2/13/04 Neuromancer (1988)

2/06/04 California Games (1989)

1/30/04 Theme Park (1994)

1/23/04 Oregon Trail (1974)

1/16/04 Thief: The Dark Project (1998)

1/09/04 SimCity (1989)

12/19/03 Samurai Shodown II (1994)

12/12/03 ActRaiser (1991)


10/31/03 Rayman 2: The Great Escape (1999)

10/24/03 Mega Man 2 (1988)

10/17/03 Quake (1996)

10/10/03 Bionic Commando (1988)

10/03/03 Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars (1996)


8/29/03 Final Fantasy Tactics (1997)

Mortal Combat 2 (SEGA)


8/16/03 Fallout (1997)

7/26/03 Twisted Metal 2 (1996)

7/18/03 Super Mario World (1991)

7/11/03 Pac-Man (1980)

7/02/03 Tetris (1985)

6/20/03 The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

6/20/03 Castlevania: Symphony of the Night  (1997)