افراد با وجود محصول Kinects احساس اعتماد پیدا میکنند . با وجود این محصول ذخیره جعبه های X فروش خود را به 5 میلیون واحد رسانده است . قبلا انتظار میرفت تا مایکروسافت 3 میلیون فروش داشته باشد . این مساله نیازی به تعریف ندارد اما 5 میلیون برای یک وسیله یدکی 150 دلاری خیلی زیاد است . اگر Kinects بتواند در بازار شهرت پیدا کند انگاه بزرگ تریم محصول جعبه های X تا کنون خواهد بود .

Kinect کار خود را با با کاتالوگ 17 بازی اغاز خواهد کرد . این سیستم یک سیستم قابل تشخیص بصری میباشد که ممکن است در این بازی همرا با کنترل کننده ها باشد . مایکروسافت ممکن است در مورد تعداد زیادی از جعبه های X 360 خوش بینانه برخورد کند که قبلا  به گونه ای دارای ریسک بودند .