مطمئنا شما هم دوست دارید وب سایتهایی مشابه با آن چیزی را که دوست دارید پیدا کنید. اگر در حال حاضر از سایتی به خاطر فیلم یا طنز و یا هر چیز دیگری خوشتان می آید به احتمال زیاد سایتهای دیگری هم هستند که مشابه این سایت وجود دارد .ولی به خاطر تعداد آنها پیدا کردن سایت مشابه به صورت دستی تقریبا غیر ممکن است.ولی نگران نباشید Similar Site Search سایت فوق العاده ای است که دقیقا این کار را برای شما انجام می دهد .

Similar Site Search یک سایت مجانی و آسان کاربرد است . هدف این سایت دقیقا همان چیزی است که از نامش بر می آید: پیدا کردن سایتی مشابه با آن که شما به آن می دهید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که آدرس سایت مورد نظر را در مکان مورد نظر در سایت Similar Site Search  وارد کنید .

همچنین شما می توانید به جای آدرس سایت از کلمات کلیدی که نوع سایت مورد نظر شما را مشخص می کند استفاده کنید به طور مثال “web-comic” . سپس شما می توانید تمام سایت هایی که به آن چیزی که وارد کرده اید شبیه است را ببینید همچنین می توانید نتایج جستجوی کلمات کلیدی که وارد کرده اید را ببینید.

وقتی که نتایج جستجو نمایان شد می توانید آنها را به وسیله ی تگ های ارئه شده فیلتر کنید .

می توانید تگهایی را اضافه یا حذف کنید تا نتایج بهتری در جستجو داشته باشید. نتایج جستجو ها را می توانید در سایتهای دیگر مانند شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ویژگی ها :

پیدا کردن سایتهای مشابه

به شما اجازه می دهد تا وب سایتهایی با آن آدرسی که به آن می دهید را پیدا کنید

به شما اجازه می دهد تا با استفاده از کلمات کلیدی سایت مورد نظر خود را پیدا کنید

به شما اجازه می دهد که نتایج جستجو ها را در سایتهای دیگر و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

ابزار های مشابه : SimilarSites و SimilarWeb

از این جا می توانید به سایت similarsitesearch دسترسی داشته باشید