مايكروسافت به تازگي براي كاربراني كه از مرورگر Internet Explorer 9 beta استفاده مي كنند آپديتي را منتشر كرده است كه مي تواند در هرگونه تغيير وضعيت پيشبيني نشده اي كه ممكن است برايتان پيش آيد ياري رسان باشد.

مايكروسافت در يك پست بلاگ خود اعلام نمود: “امروز ما يك آپديت توصيه شده را از طريق Windows Update براي كليه كاربران Internet Explorer 9 beta منتشر مي كنيم (KB2448827). اين آپديت شامل رفع نقصهايي براي نسخه بتا است.”

اين يك نسخه جديد بتا نيست، بلكه يك رفع عيب براي نسخه هاي موجود مي باشد. در صورتي كه امكان به روزرساني خودكار را داشته باشيد هيچ مشكلي در اين زمينه نخواهيد داشت. در غير اين صورت، مي توانيد آپديتها را چك كنيد و به طور دستي اين رفع نقص را بيافزاييد.

منبع: maximumpc