“عصاره گير اسناد” – كومباي مانيتور (Combi Monitor) صفحه ايست كه مي تواند به عنوان يك پرينتر نيز عمل كند. چرا؟ چون شما به به فضاي ارزشمند دسكتاپتان براي جاي دادن چيزهاي ديگري نياز داريد! شما به ابزارهاي مناسبي كه پشته هاي كاغذ پرينتر را از ديد پنهان كنند نياز داريد! لازم است از نمايشگرهاي خوبي بهره مند شويد كه شما را از يك iMac 27 اينچ بي نياز سازند! علتش اين است!

طراح: Byeong Min Choe

منبع: yankodesign