نرم افزار پخش Skinny Player يك جورايي من را به ياد كمپين موزيك O+ مي اندازد كه در آنجا بسته تبليغاتي اش يك آهنگ را در رسانه هاي گوناگون پخش مي كرد. امكاني كه Skinny Player فراهم مي كند ارائه يك فضاي آلبوم بر روي يك وسيله چسب زخم مانند قابل حمل است. اين اجراگر خودنگهدار داراي يك دكمه پخش/توقف و بلندگوهاي انعطاف پذير است. گرچه من خيلي از كيفيت صداي بلندگوي آن اطمينان ندارم، ولي اين ايده ارزش پيگيري را دارد. كاربرد آن براي موارد تمرين يا جاهايي است كه مي خواهيد دستتان آزاد باشد ولي موزيك مورد علاقه تان را نيز به همراه داشته باشد.

نكته بي نظير درباره اين ابزار اين است كه در صدد است تا از گرماي بدن شما براي تامين انرژي دستگاه استفاده كند. اكنون بايد ديد كه آيا چنين چيزي واقعيت دارد يا تخيلي است.

طراح: Chih-Wei Wang  و  Shou-His Fu

منبع: yankodesign