حركت خيريه افزونه/آزمايشي Chrome نيمه­شب يكشنبه گذشته به پايان رسيد، و Google نتايج اين كمپين نيكوكارانه­اش را اعلام كرد. حداكثر مقداري كه آنها قصد پرداختش در امور خيريه را داشتند 1 ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه اين هدف محقق شد.

60.559.541 برگه (بله، اين رقم بيش از 60 ميليون است) در چهار روز اجراي اين حركت خيريه توسط آنهايي كه مرورگر Chrome را به اين منظور نصب كرده­بودند باز شد. مبلغ اين تعداد از برگه­ها بيش از 1 ميليون دلار بود (Google هرگز اشاره نكرده است كه هر برگه چقدر ارزش داشته)، از اينرو به نظر مي­رسد هر برگه­اي كه شما باز كرده­ايد، در حالي كه افزونه را نصب نموديد، به اهداي حدود 1.65 سنت انجاميده است.

از آنجا كه شما در پايان هر روز قادر به انتخاب محل خيريه­اي كه اين پول خيريه به آنجا خواهد رفت بوديد، در اينجا روش پخش اين 1 ميليون دلار ذكر شده است: 245.278 دلار به كاشت درخت در “جنگل آتلانتيك (Atlantic Forest)“، يك جنگل در معرض خطر در برزيل، اختصاص خواهد يافت؛ 232.791 دلار براي كمك به پاكيزگي آب در جوامع در حال توسعه از طريق حفر چاه در نظر گرفته مي­شود؛ 112.078 دلار به ساخت پناهگاه براي خانواده­هاي فقير در آمريكاي لاتين ياري خواهد رساند؛ 267.336 دلار به صندوق واكسيناسيون عليه مننژيت در آفريقا تخصيص مي­يابد؛ و 142.518 دلار براي انتشار كتاب توسط نويسندگان و تصويرگران محلي اهدا خواهد شد، كه صرف مدارس و كتابخانه­ها در آفريقا و آسيا خواهد گرديد.

اهداي اين مبلغ در پايان سال انجام خواهد شد. شما مي­توانيد به نصب افزونه­ها ادامه دهيد، و اگر چنين كرديد از فرصتهاي آينده براي همكاري با ديگر كاربران مرورگر Chrome براي امور خيريه مطلع خواهيد شد.

منبع: downloadsquad