كمپاني ژاپني Sanwa يك ماوس چندلمسي بيسيم جديد را عرضه كرده است: ماوس تخت و باريك MA-TOUCH1. اين ماوس چرخش (scrolling) چهارجهتي و حركت دوانگشتي را پشتيباني مي­كند. اين ماوس با يك گيرنده كوچك USB عرضه مي­شود. ماوس MA-TOUCH1 به رنگهاي مشكي، قرمز، نقره­اي و سفيد در دسترس است و بهاي آن 6090 ين مي­باشد.

منبع: sanwa