میزان ‌بازدید بعمل آمده در دو ویندوز98 و 7- شبکه چیتیکا


بر اساس نمونه ای از میزان بازدید بعمل آمده از سایت چیتیکا و شبکه

چیتیکا(Chitika)،  که به عنوان یک شبکه تبلیغاتی اینترنتی دایر میباشد و توسط شرکتهایی از قبیل هارست مدیا(Hearst Media) مورد استفاده قرار گرفته است چند نمودار جالب را ارسال کرده است. بعد از بررسی دادهای درون شبکه های 10000 سایت، چیتیکا نتیجه گرفته است که تاحدی بازدیدهای انجام شده توسط کاربران ویندوز98 از تعداد بازدیدهای بعمل آمده کاربران ویندوز7 موبایل با نسبت دو به یک بیشتر است.

البته در حال حاضر ویندوز7 موبایل کاملا جدید میباشد و چیتیکا اعلام کرد که جدیدترین سیستم اجرایی مایکروسافت موبایل تقریبا در راه سبقت از میزان سایرمرورگرهای سیستم‌های اجرایی مایکروسافت ویژه موبایل میباشد. چیتیکا رشد ده درصدی در استفاده از ویندوز7 موبایل را ماه به ماه مشاهده نموده است، بنابراین میزان این استفاده از 40 درصد به 44 درصد افزایش می‌یابد.

بنابراین،  آیا این کار چیتیکا امری قابل توجه نمیباشد؟ بدون شک. اما حالا، چطور ویندوز98 تا این حد در عرصه حاضر است؟ شاید دلیل این امر این است که برخی از افراد تمایل زیادی برای کاربا سیستم‌های اجرایی که برپایه  داس کار میکنند دارند.

منبع: downloadsquad