امروز تعداد 26 پوسته زیبای وردپرس با موضوع مجله تدارک دیدم که جلوه خاصی به وبسایت شما می دهند !

1.پوسته  AllTutorials

جزئیات: Demo / Download

2.پوسته Berita

جزئیات: Demo / Download

3. پوسته Magazeen

جزئیات: Demo / Download

4.پوسته Rockwell

جزئیات: Demo / Download

5.پوسته Standard Theme

جزئیات: Demo / Download

6. پوسته Art Magazine

جزئیات: Demo / Download

7.پوسته Touch River

جزئیات: Demo / Download

8.پوسته Bueno

جزئیات: Demo / Download

9. پوسته Fxmag

جزئیات: Download / Demo

10.پوسته Hybrid News

جزئیات: Demo / Download

11.پوسته  IsoTherm News

جزئیات: Demo / Download

12.پوسته Lap of Luxury

جزئیات: Demo / Download

13.پوسته Marikit

جزئیات: Demo / Download

14.پوسته Centric Theme

جزئیات: Demo / Download

15.پوسته Taceless Theme

جزئیات: Demo / Download

16.پوسته Smashing MultiMedia

جزئیات: Demo / Download

17.پوسته ZinePress

جزئیات: Demo / Download

18.پوسته Mimbo

جزئیات: Demo / Download

19.پوسته NobaScotia

جزئیات: Demo / Download

20.پوسته Visoko

جزئیات: Demo / Download

21.پوسته WP Clear

جزئیات: Demo / Download

22پوسته Snips

جزئیات: Demo / Download

23پوسته Epione

جزئیات: Demo / Download

24.پوسته Aparatus Theme

جزئیات: Demo / Download

25.پوسته Bareta

جزئیات: Demo / Download

26.پوسته Traction

جزئیات: Demo | Download

اگه از پوسته ای خوشتان آمد و خواستید به زیبایی فارسی شود می توانید با ایمیل من تماس بگیرید : در همين جا كامنت بگذاريد تا برايتان فارسي كنيم