در سال 2010 فیس بوک در عنوان بیشترین صفحه بازدید شده در وب ، از گوگل پیشی گرفت – که البته چیز غافلگیر کننده‌ای نبود . فیس بوک با 600  میلیون عضو در حال رشد و بیش از 10000 کاربرد مورد استفاده ، روش استفاده مردم از وب و شیوه ارتباط با دیگران را تغییر داده است .  اجازه دهید اعتراف کنم که ، حتی اگر من تصمیم بگیرم که  گوگل ، به عنوان صفحه اصلی جستجو گر من باقی بماند، ولی باز هم اولین چیزی که ناخود آگاه در قسمت آدرس مرورگرم تایپ می‌کنم حروف “fa” میباشد . به نظر شما، من تنها کسی هستم که این کار را انجام می دهم ؟

منبع: penn-olson