بالاخره ۱۰ میلیاردمین برنامه از آپ استور دانلود شد وشخصی که ۱۰ میلیاردمین برنامه را دانلود کرد یک جایزه ۱۰۰۰۰ دلاری را صاحب شد.

اپل با این کار پول خوبی را به جییب زد.

من حساب کردم اگر در نظر بگیریم که ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ برنامه رایگان باشه(حداکثر). ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ برنامه پولی است و اگرقیمت ها را هم یکسان بگیریم (۲.۹۹$). یعنی اپل بیش از ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰دلار سود کرده است.(این حدسیات من است و بیش تر از این ها است)

بنابراین ۱۰۰۰۰ دلار چیزی از آن ها کم نمیکنه البته برای اپل این پول ارزشی ندارد در برابر۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار و با این فروشی که دارد، سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ برایش عالی بوده.

نوش جونش