چه شما اجرای بازی بر روی گوشی تلفنتان را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، ممکن است افرادی را ببینید که به قدری مشغول بازی های خاصی می شوند که دیگر اصلا به اطراف خود توجهی نمی کنند. کدام بازی است که اینقدر مشغول کننده می تواند باشد؟ بازی ” پرنده های عصبانی” اینگونه است. این بازی ابتدا بر روی تلفن های iPhone قابل اجرا بود و به تدریج به سایر پلت فورم ها نیز سرایت نمود. طراحان این بازی معتقدند که این بازی هرگز بر روی گوشی های تلفن ویندوزی قابل اجرا نمی باشد. اما از راه های کمی (یا به نظر من روش های زیادی) این امکان وجود دارد که این بازی بر روی این پلت فورم نیز قابل اجرا باشد- چرا که بازی اکنون بر روی کامپیوتر های ویندوزی قابل اجرا می باشد. و بالطبع بر روی تمامی پلت فورم های ویندوزی قابل اجرا خواهد بود.

اگر در مورد رتبه بندی این بازی شگفت زده شده اید، باید بدانید که این بازی بسیار جذاب می باشد.

قیمت : 4.99 دلار

دانلود : بازی پرنده های عصبانی

در مورد این بازی کنجکاو هستید؟

«تصحیح» هنگامی که این بازی در ابتدا منتشر گردید، یک نسخه رایگان آن قابل دسترسی بود. به خاطر اینکه این مطلب را من به شما دیر گفته ام، دیگر نسخه رایگان آن قابل دسترس نمی باشد. بازی پرنده های عصبانی در حال حاضر تنها به صورت نسخه پولی در فروشگاه برنامه های کاربردی اینتل قابل دسترسی می باشد.

البته باید این هشدار را به شما بدهم- این بازی بسیار جذاب است و ممکن است شما ساعت ها مشغول بازی باشید و بارها هنگامی که یکی از امتیازات خود را از دست می دهید از شدت هیجان و ناراحتی جیغ بکشید، موقعیتی که شما نمی خواستید در بازی از دست دهید، که در حقیقت ما نیز همین ایده را داریم.

هدف بازی اینست که مجموعه خوک های سبز بتوانند تخم های پرندگان را بربایند. مطمئنا پرندگان از انجام این کار بسیار ناراحت خواهند شد و تصمیم می گیرند با حمله به خوک ها، تخم های خود را باز پس بگیرند. با استفاده از تیرکمان های دراز، پرندگان خودشان را همانند مهمات برای خراب کردن سنگرهای خوک ها به سمت آنها شلیک می نمایند. برخی از پرندگان بمب هایی را بر روی خوک ها پرتاب می کنند، همانطور که حدس زده اید بمب ها تخم مرغ های پرندگان می باشند. تعدادی از آنها با برخورد به موانع منفجر می شوند و بقیه ماجرا… خوب شما خودتان باید بازی را انجام بدین و نتیجه را ببینید، اینطور نیست؟

این بازی، نسبتا بازی ساده و گیج کننده ای می باشد- اما واقعیت اینست که – شما جذب این بازی خواهید شد- درنتیجه ممکن است شما دست از اجرای این بازی بردارید؟ خوب، بعدا به من نگویید که چرا شما را آگاه نکرده بودم. خوب من کجای بازی بودم اوه بهتر است به بازی برگردیم…

بازی پرنده های عصبانی در حال حاضر در فروشگاه برنامه های کاربردی اینتل قابل دسترسی می باشد.

بازی پرنده های عصبانی را از ظریق فروشگاه برنامه های کاربردی اینتل دانلود نمایید.

بازی پرنده های عصبانی را از اینجا دریافت نمایید.