مدير عامل نوكيا در كنگره جهاني موبايل در بارسلونا به طور واضح به همگان گفت كه تلاش آنها متقاعد كردن نوكيا به استفاده از سيستم عامل آنها يعني آندروئيد است و آنها تمايل دارند كه نوكيا به جاي استفاده از ويندوز 7 مايكروسافت از آندروئيد استفاده كند و انتخاب آندروئيد براي نوكيا را بسيار شايسته دانسته است.شايد بسياري از عاشقان نوكيا نيز همين ميل را داشته باشند تا نوكيا متقاعد شود و از آندروئيد استفاده كند يا حداقل بر روي تعداي از گوشي هاي خود براي دوست داران آندروئيد اين سيستم عامل را عرضه كند ولي با سخنان مدير عامل نوكيا در روز گذشته بعيد به نظر مي رسد كه نوكيا به اين زودي ها تصميم به چنين كاري بگيرد.