کانون دو چاپگر فرمت بزرگ جدید معرفی کرد. مدل ۴ اینچی ایمیج پروگراف iPF8300S و مدل ۲۴ اینچی ایمیج پروگراف iPF6300S. هر دو مدل از سیستم ۸ رنگی جدید سود می‌برند و دارای جوهر LUCIA EX هستند تا دامنه رنگی قابل تولید را به میزان تقریبی ۲۰ درصد بیش از مدل‌های پیشین سری  S این شرکت افزایش دهند.

مدل iPF8300S قادر است یک خروجی به ابعاد بی-صفر(B0) (۳۹.۳۷ در ۵۵.۶۷ اینچ) را ظرف حدود ۸۰ ثانیه تولید کند٬ در حالی که مدل  iPF6300S سندی به اندازه A1 (۲۳.۳۹ در ۳۳.۱۱ اینچ) را تقریبا در ۳۵ ثانیه تولید خواهد کرد. مدل نخست ۴۹۹۵ دلار و مدل دوم ۲۹۹۵ دلار قیمت دارند.

منبع:  canon