تصاویری که در قسمت زیر مشاهده میکنید ، لوگوی جدیدیست که برای مرورگر محبوب و قدرتمند کروم طراحی شده است .

این لوگو فعلا در نسخه های Dev این مرورگر به کار گرفته شده ولی به احتمال بسیار زیاد در نسخه های Beta و Stable نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

لوگوی جدید کروم ، جلوه های سه بعدی خود را کمتر کرده و همچنین پهن تر و صاف تر شده است .

در تصویر زیر لوگوی کروم و کرومیوم را قبل و بعد از ارائه لوگوی جدید مشاهده میکنید .

قبل از تغییر

بعد از تغییر

منبع