در واقع ديگر يك برنامه­نويس به معناي كلاسيك آن به ندرت يافت مي­شود. برنامه­نويس بودن مي­تواند كار دشواري باشد، تنها يك اشتباه كل يك برنامه را بلااستفاده مي كند. يك برنامه­نويس بايد مراقب آنچه رمزنگاري مي­كند باشد. مواجهه با وضعيتهاي جديد در هنگامي كه در حال اجراي وظايفشان هستند در اغلب موارد براي آنها غيرمعمول نيست. در پايين اين مطلب يك سكانس كارتوني را مي­بينيد كه وضعيت مشابه كلي كه برنامه­نويسان در هنگام برنامه­نويسي با آن مواجه مي­شوند را به تصوير كشيده است. بياييد از اين كارتونها لذت ببريم و اگر شما هم در هنگام برنامه­نويسي دچار چنين وضعيتي مي­شويد خود را به جاي آن شخصيت ببينيد.

برگرفته از stuffthathappens