بیشتر عصاها تنها قادرند به شما بگویند که فرد مورد نظر نمیتواند به خوبی راه برود . اما این عصا قابلیت های بیشتری دارد . این عصا نبض ، فشار خون و درجه حرارت بدن فرد را در قسمت مچ دست ، نمایش میدهد .

همچنین این عصا دارای یک هدایتگر داخلی بوده که میتواند فرد را به هر مکانی هدایت کند . البته این عصا در حال حاضر یک طرح است ، اما همین طرح در مسابقه جایزه بزرگ طراحی 2011 فوجیتسو ، برنده شد .

منبع : Dvice