گروه هکرهای Anonymous که مدتیست اخبار مربوط به آنها خیلی داغ شده است ، در اقدامی جدید شبکه ی اجتماعی به نام AnonPlus را راه اندازی کرده اند . البته لازم به ذکر است که این نام به صورت موقتی انتخاب شده است و ممکن است در آینده تغییر داده شود .

فکر راه اندازی این شبکه اجتماعی زمانی به سر گروه Anonymous زد که شبکه اجتماعی گوگل یعنی گوگل پلاس ، پروفایل این گروه را حذف کرد . Anonymous هدف خود را از راه اندازی این سایت نداشتن هراس از سانسور و مسایلی از این دست برای کاربران خود عنوان کرده است . این گروه همچنین عضویت در این سایت را برای همگان امکانپذیر کرده است . پس حتما لازم نیست یکی از اعضای Anonymous باشید .

این گروه همچنین گفته است که پروژه آنها برای کسانیست که خواهان اینترنت بهتری هستند و ما نیز این پروژه را تحت فشار کسانی که خواهان گسترش نیافتن حقایق هستند ، متوقف نخواهیم کرد .

منبع : HotHardware