این طور که به نظر می رسد خبر ساخته شدن شماره ی جدید از بازی اول شخص نقش آفرینی Borderlands، توسط 2K games برای PS3,Xbox360 و PC تایید شده است. Borderlands 2 در واقع نسخه ای برگشته داده شده به شماره ی اول آن به حساب می آید و تمام آرمان هایی که در شماره ی اول از این بازی موفق دیده بودیم، در شماره ی دوم از این عنوان نیز، خواهیم دید.

اطلاعات زیادی از این بازی در دست نیست ولی تاریخ انتشار آن 2012 اعلام شده است.