در سالهاي گذشته شاهده ظهور سايت هاي تخفيف در كشورهاي خارجي بوديم كه همينك اين موج به ايران رسيده است و در حال قوت گرفتن مي‌باشد هر چند با گذشت چند روز از  ظهور سايت‌هاي تخفيف در ايران نمي‌گذرد اما آمار شروع به كار اين سايت‌ها در هفته‌هاي اول رو به افزايش است.

در زير شما اينفوگرافي را مشاهده مي‌نماييد كه به بررسي سايت‌هاي تخفيف در كشورهاي خارجي پرداخته است و نمايانگر آن است كه چقدر مشتريان از خريد خود از سايت‌هاي تخفيف راضي بوده‌اند.