کمپانی Warner Bros تایید کرد که حداقل 4.6 میلیون نسخه از بازی Batman: Arkham City بعد از اکران آن از روز 18 اکتوبر به فروش رسانده است. در عرض یک هفته 4.6 میلیون نسخه! دو برابر فروش بازی Batman: Arkham Asylum که در سال 2009 عرضه شد، بنابراین شروعی خوب برای تبدیل شدن به پرفروش ترین عنوان بازیها را دارد.

کمپانی Warner Bros و DC Entertainment با فروش بیش از 4 نسخه ی بازی، امیدوارند که در سال جاری نسخه ی جدید بازی Batman پرفروش ترین بازی باشد اگرچه رقابت سنگینی در بازار وجود دارد. البته این نتیجه ی هفته ی اول انتشار بازی است و برای نتیجه گیری زود است.

منبع:

neoseeker