زين پس در گوياآي‌تي هر 15 روز گلچين مطالب گوياآي‌تي را بصورت پي‌دي‌اف و يكجا مطالعه نماييد.

در صورت مشاهده هر گونه اشكال يا اشتباه در ساخت يا توليد اين گاه‌نامه عذر ما را پذيرا باشيد.

در ضمن با ارائه نظرات و انتقادات خود ما را در ارائه نسخه‌هاي بهتر ياري رسانيد.

تعداد صفحات: 75 صفحه

طراح و صفحه‌آرايي: محمدامين خديور

حجم: 13 مگابايت

لينك دانلود گاه‌نامه گوياآي‌تي شماره يك