چين سيستم هوا فضايي طراحي كرده با نام Beidou كه همينك با 10 ماهواره در مدار  حال كار مي‌باشد و در سال 2012 6 ماهواره ديگر هم به اين شبكه اضافه خواهد شد. و همچنين چيني‌ها اعلام كرده‌اند كه تا سال 2020 قصد دارند 30 ماهواره ديگر را در مدار قرار دهند .

هيجان انگيزترين قسمت ماجرا براي كساني است كه در منطقه آسيا و اقيانوس آرام زندگي مي‌كنند، چرا؟ به اين علت كه سيستم فضايي Beidou بصورت رايگان در اختيار اين مناطق قرار خواهد گرفت.

همچنين اين شركت چيني در حال كار بر روي قابليت جي‌پي‌اس و مذاكره با شركت GLONASS روسيه است . همچنين در حال حاضر بيش از 100000 هزار كاربر در حال استفاده از سيستم Beidou  هستند .

منبع: hothardware