به نظر شما چه اتفاقي در سال 2012 براي شبكه‌هاي اجتماعي خواهد افتاد؟ آيا مايكروسافت هم به اين عرصه وارد خواهد شد يا نه قصد حمايت از فيس‌بوك و يا توييتر را خواهد داشت و خود را وارد اين جنگ تمام عيار خواهد كرد؟ ولي شواهد تا كنون نشان دهنده آن است كه با بروز گوگل + ، فيس‌بوك تغييراتي در محيط كاربري خود داده است و سعي نموده است راحتي بيشتري را براي كاربران خود به ارمغان آورد. هنوز گوگل + تغييرات چندان زيادي در محيط خود ايجاد نكرده است و نميتوان قضاوتي به ميان آورد . چند روز ديگر به پايان سال 2011 نمانده است .

پل آلن در وبلاگ خود اعلام نموده است كه گوگل + بايد 62 ميليون كاربر را جذب نمايد، البته اين آمار پيش‌بيني‌هاي وي است در اين باره و همچنين اين فرد اذعان داشته است كه در سال 2012 گوگل + بايد هر روز 625000 هزار كاربر را جذب كند و پيش‌بيني نهايي وي در پايان سال 2012 بايد كاربران گوگل + به 400 ميليون كاربر برسند .

خب شما چه مي‌گوييد؟ آيا اين امر در سال 2012 به واقعيت خواهد پيوست؟

منبع: hothardware