سيليكون پاور فلش درايو جديد را معرفي نموده با نام لوكس ميني 720 (LuxMini 720)، در سه رنگ آبي پررنگ، برنز و هلويي راه‌اندازي نموده است . اين فلش درايو‌هاي جديد داراي پوشش آلومينيومي بوده و داراي سطحي مقاوم مي‌باشد و در ابعاد 54.6mm x 16.8mm x 7.2mm . فلش درايوهاي لوكس ميني 720 سيليكون پاور در حجم‌هاي 4 گيگ، 8 گيگ، 16 گيگ و 32 گيگ موجود مي‌باشند .

همچنين در انتهاي اين فلش درايوها سوراخي وجود دارد تا بتوانيد به اين فلش‌ها زنجير وصل نموده و يا حتي به عنوان گردنبند از آن استفاده كنيد .

منابع: [Silicon Power 1|2]