بمناسبت 125 سال تولد كوكاكولا شركت Antilop كليپ تبليغي را توليد نموده است كه اتاقي است رنگارنگ كه نمودي از آينده كوكاكولاست . با توجه به نام تجاري كوكاكولا كه در دنيا مشهور است مفهوم خوبي از آينده كوكاكولا را به تصوير كشيده است . در زير تصاوير و ويدئو اين تيزر تبليغاتي كوكاكولا را مشاهده نماييد .