آگهي‌هاي جديدي براي گوگل كروم منتشر شده‌اند ، اما در زير تيزر تبليغاتي را برايتان تهيه كرده‌ايم كه توسط گروه تبليغاتي  Süperfad تهيه شده است . 

دانلود ويدئو: +