از روی این فیلم می‌توانید تفاوت‌های عمده بین آی‌فون تقلبی با اصلی را ببینید.

منبع خبر: +   دانلود ويدئو: +