به هيچ وجه نمي‌توان كمك شبكه‌هاي اجتماعي را در بزرگ كردن و تحول در عرصه دنياي مجازي انكار كرد . هنگامي كه در يك ماه در شبكه اجتماعي Stumbleupon حدود 2.2 ميليون لينك قرار مي‌گيرد و اين صفحه وب به ده‌ها هزار نفر معرفي شده و اين هزاران نفر مي‌توانند اين صفحه وب را مشاهده نمايند .

پيدا كردن يك وب‌سايت خوب براي خلي از افراد يك معضل بزرگ است و اين شبكه‌ها و سايت‌ها كمك بزرگي به اين افراد مي‌كنند تا موضوعات و سايت‌ها جامع و كامل را به كمك ديگر كاربران پيدا كنند .

حال در اينفوگرافيك زير با دنياي شبكه‌هاي اجتماعي معرفي كننده صفحات وب آشنا خوهيد شد .

البته چند سايت ايراني كه صفحات وب را كاربران با خود به اشتراك مي‌گذارند در زير معرفي مي‌نماييم .

بالاترين + لينك‌پد + قطار + شيش‌لينك

اگر سايت ديگري مي‌شناسيد كه ما معرفي نكرده‌ايم لطفا در بخش نظرات اطلاع رساني نماييد تا در لينك‌هاي بالا قرار گيرند .