آیا شما می دانید که هنگام پلک  زدن مغز به طور موقت خاموش می شود ؟!

فردی به نام Randy Sarafan  از این موضوع ایده گرفته  و راه حلی نوآورانه را جهت صرفه جویی در مصرف نور و به تبع  آن صرفه جویی در مصرف انرژی  ارائه داده است .

وسیله ای را که Randy Sarafan  اختراع کرده است از یک سنسور حساس به پلک زدن که به وسیله یک کابل به چراغ مطالعه متصل می شود تشکیل شده است و به این صورت عمل می کند که فقط زمانی که چشم ها باز هستند چراخ روشن است و هنگامی که با پلک زدن چشم بسته می شود چراغ نیز خاموش می شود .

نحوه عمل کردن این وسیله را می تواند در تصویر زیر مشاهده کنید . ( تصویر متحرک است )


صرفه جویی در مصرف نور هنگام پلک زدن