شركت بازي سازي Rovio كه سري بازي هاي زيباي Angry Birds را در كارنامه ي خود دارد، روي عنوان جديدي مشغول كار است. بازي جديدي كه قرار است توسط اين شركت در 2 ماه آينده وارد دنياي تلفن هاي همراه هوشمند شود، Amazing Alex نام دارد كه قرار است يك بازي در سبك پازلي بر اساس قوانين فيزيكي باشد. Amazing Alex نيز همانند سري بازي هاي Angry Birds، داراي فيزيك خوب و قابل قبولي است و داستان پسري به نام الكس را روايت مي كند كه استعداد بالايي در ساختن لوازم و وسايل هاي مختلف دارد.

پلاتفرم هايي كه قرار است از اين بازي پشتيباني كنند هنوز مشخص نيست.