به نام خدا.سلام

HTML مخفف عبارت Hyper Text Markup Language زبان نمایش حاصل عملکرد سرور و مرورگر است. به زبان ساده تر زمانی که شما در مرورگر خود آدرس سایت example.com را وارد می کنید ، چند خط کد ( به نام header ) به سمت سرور سایت example.com می کنید; سرور ، در جواب به این درخواست شما ، کدهایی به سمت مرورگر شما ارسال می کند ( کد های HTML ) که این کدها توسط مرورگر شما آنالیز شده و ساختار صفحه را نمایش می دهند. منظور از ساختار صفحه ، قرار گیری متن ها ، عکس ها ، منو ها و … در جایگاه خود است. فراموش نکنید که HTML یک زبان برنامه نویسی نیست. این زبان با تگ ها نوشته و معرفی می شود.

تگ
تگ ها عباراتی هستند که با یک کاراکتر > شروع و با < به پایان می رسند. همانند کد رو به رو که یک تگ div است :

<div>
….
</div>

خلاف دیگر زبان ها ، HTML به بزرگ و کوچکی حروف حساس نیست اما استاندارد W3 همه کدها را به صورت حروف کوچک می پذیرد.

به طور کلی صفحات HTML به دو بخش <head> و <body> تقسیم می شوند. قسمت <head> برای معرفی صفحه به موتور های جستجو ، معرفی Unicode صفحه ، توضیحی درباره صفحه ، کلمات کلیدی ، نوشتن عنوان صفحه ، استایل ها ، بعضی کد های جاوا و … استفاده می شود( وظایف اصلی ) و قسمت <body> برای قرار دادن عناصر در صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.

کد زیر نمونه یک صفحه ساده با عنوان My First Heading است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
My First Heading
</head>

<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

هدف از نوشتن این مطلب تنها ارائه معرفی نامه ای از زبان HTML بود . در جلسات بعد ، ضمن آنالیز کدهای مختلف و نمایش توانایی HTML ، به معرفی تگ ها خواهیم پرداخت.