وقتي داشتم E3 امسال رو به صورت زنده نگه مي كردم، براي يك لحظه جا خوردم. بازي Splinter cell Black List معرفي شد و بر روي صفحه نمايش ديدم كه برخي افراد به زبان فارسي صحبت مي كنند و از همه مهمتر اينكه كلمه هاي فارسي به جاي حروف انگليسي براي انتخاب دكمه ها استفاده شده بود! من از اين پيش نمايش توسط دكمه ي Print Screen تصويري تهيه كردم كه تمامي جزئيات مشخص است. پس از بازي بتلفيلد 3،‌ حال نوبت به بازي Splinter cell رسيد كه به ايراني ها گير بدهد و من مطمئن هستم كه اين بازي نيز سريعا ممنوع خواهد شد !