دوستان و همراهان هميشگي نقد ها و مطالب من، دوست دارم يك بخش خاصي به اين مجله اضافه كنم كه شايد برخي شما عزيران با آن ارتباط خوبي برقرار كنيد. در اين بخش قصد دارم شما را در نقد بازي هاي رايانه اي كه انجام ميدهم شريك كنم. نقد بازي ها بر اساس جمعي از امتياز ها است كه در بسياري از سايت هاي بازي مرسوم شده. بنده با توجه به سليقه ي خودم يك “نمونه” را آماده كردم و به ازاي هر بازي كه در آينده منتشر مي شود و حتي بازي هاي قديمي، مجموع از امتياز ها را بر روي اين مجله به همراهي تصويري از بازي قرار خواهم داد.  شما مي توانيد با نظر هاي خوبتان و امتياز هايي كه به بازي مي دهيد،‌ به من در نقد بازي كمك كنيد.

شرح امتياز ها از 10
داستان بازي
Game play (روند اصلي)
صدا گذاري ها
كنترل
هوش مصنوعي
زاويه ي ديد
شخصيت پردازي ها
فيزيك و تخريب پذيري
گرافيك و طراحي محيطي
باگ و ايراد هاي بازي
جمع كل