بار ديگر با شما هستيم با امتياز هاي نهايي بازي زيباي

Need for Speed The run” xbox360

شرح امتياز ها از 10
داستان بازي  10
Game play (روند اصلي)  9
صدا گذاري ها  9
كنترل  8.5
هوش مصنوعي  8.5
زاويه ي ديد  9
شخصيت پردازي ها  9
فيزيك و تخريب پذيري  8.5
گرافيك و طراحي محيطي  8
باگ و ايراد هاي بازي  7
جمع كل  8.5