آیا به خاطر می آورید که در دوران مدرسه و بعد از آن چگونه به مرور مطالب می پرداختید و کدام روش ها برای شما موثر تر واقع می شدند؟آیا شما مطالب را حفظ می کنید،از نقشه های ذهنی استفاده می کنید،کنفرانس های معلم را ظبط و یادداشت ها و فلش کارت ها را در مسر مدرسه و خانه حمل می کنید؟

حقیقتا استایل های یادگیری افراد متفاوت است که منشا این تفاوت ها را در روحیات ا و توانایی های انسان ها می توان یافت.

4 نوع  یادگیرنده وجود دارد:

1- یادگیرنده های بصری

2-یادگیرنده های شنیداری

3-یادگیرنده های حرکتی

4-یادگیرنده های حرکتی

هر کدام از این استایل ها به طور مفصل رسا در اینفوگرافیک زیر توضیح داده شده اند.با ما همراه باشید!