دنیای بازی های رایانه ای بسیاری از محدودیت های دنیای واقعی را ندارند. خوب همین عدم محدودیت ها در بازی های رایانه ای خود می‌تواند باعث جذب مخاطب شود، به گونه ای که حتی گاهی گذر زمان را هم حس نمی‌کنیم!
البته ما دراینجا درمورد کلیت خوب یا بد بودن بازی های رایانه ای هیچ بحثی نمی کنیم، چه بسا با از بین بردن بعضی محدودیت ها در بازی ها بتوانیم مفاهیم مناسب و مورد نیاز مخاطب و نیز تفکرهای ابتکاری را به او منتقل کنیم. اما به نظرم این وضعیت می تواند اثرات منفی و مخرب بسیاری نیز بر روی مخاطبان بازی های رایانه ای داشته باشد. برای مثال مخاطب با ورود به دنیای مجازی علاوه بر مشکلات جسمی و روحی می‌تواند در تبیین اهداف زندگی، تصمیم گیری و برنامه ریزی، طرز تفکر و … با مشکلاتی روبرو شود.
                در زیر کمیک جالبی را در این باره مشاهده می کنید: