بازي فوق العاده ي Crysis 3 ممكن است راه خود را به جديدترين كنسول نينتندو يعني Wii U باز كند، Crysis 3 بازي نيست كه بتوان آن را روي هر كنسول يا دستگاهي اجرا كرد و اين طور كه به نظر مي رسد، شركت نينتندو واقعا به فكر انقلاب است.

Mike Read تهيه كننده ي شركت بازي سازي Crytek كم و بيش اين خبر را تاييد كرده است و اين بازي يعني Crysis 3 به احتمال زياد براي Wii U عرضه مي شود.

بازي Crysis 3 در سال 2013 وارد كنسول هاي خانگي و رايانه هاي شخصي مي شود و داستان آن ادامه اي از شماره ي دوم و اول است.