در ایجا آماری از پروفایل های دو رقیب اصلی نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در شبکه های اجتماعی را جمع آوری و مقایسه کرده ایم؛

باراک اوباما نمایند حزب دمکرات ها و میت رومنی (رامنی) نماینده جمهوری خواهان…

آمار همه چیز را به خوبی نشان داده است (برای دیدن سایز اصلی بر روی تصویر کلیک کنید)