امروزه دیگر همه با اینترنت دوست شده اند، آن هم از نوع دوستان صمیمی؛

و هر آنچه اینترنت از کاربر بپرسد را در اختیارش قرار می دهد، اما بهتر است دست نگه دارید و بر روی آنچه منتشر می کنید مدیریت بهتری بکنید.

اینفوگرافیک زیر همه چیز را برایتان شرح خواهد داد(برای دیدن سایز اصلی بر روی تصویر کلیک کنید)؛