گروه فیس بوک بیان میکند پیامهایی که روی “دیوار” برخی افراد ظاهر شده است خصوصی نبوده اند.

گروه فیس بوک فرانسه روز دوشنبه بعد از ظهر هرگونه نقص امنیتی در سیستم امنیتی خود را به دنبال ظهور پیام های خصوصی قدیمی عده ای از کاربران روی دیوار” آنها تکذیب کرد.

اشتباه امنیتی فیس بوک با نمایش پیغامهای خصوصی کاربران مرتبط به سال های قبل روی دیوار، آنها علنی شد.

پس از تحقیق و بررسی فیس بوک ظهور داده های قدیمی بر روی دیوار عده ای از کاربران را تایید کرد اما آنها را پیام های خصوصی ندانست.سخن گوی فیس بوک اظهار داشت:گروهی از کاربران فیس بوک با دیدن پیامهایی که به نظرشان خصوصی می آمد روی “دیوار” خود  ،اظهار نگرانی کرده اند اما مهندسین ما پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده اند که این پیامها خصوصی نبوده اند و مربوط به پست های قدیمی کاربران میشود که در قدیم هم درپروفایل آنها قابل نمایش بوده است.شرکت فیس بوک اطمینان میدهد که هیچ نقصی در سیستم امنیتی خود ندارد.

مطابق نشریه ی “مترو” که این خبر را منتشر کرده است اطلاعات و پیامهای خصوصی رد و بدل شده بین دو یا چند برای مدتی  برای دیگر دوستان آنها قابل رویت بوده است.این اطلاعات میتواند مربوط به پیام های خصوصی بین افراد در قسمت “چت” فیس بوک باشد.

 این نشریه همچنین بیان میکند : برخی از کاربران به این نقص اشاره کرده اند و برخی هم خیر.

گروهی هم بیان میکنند که نه پیامهای خصوصی خود را ،بلکه پیامهای دیگران دوستان خود را که باید خصوصی باقی میمانده مشاهده کرده اند.
تحقیقات برای بررسی بیشتر این ” نقص امنیتی” ادامه دارد. مشابه همین مورد سال 2011 در کشور فنلاند اتفاق افتاده بود.

ارسال شده توسط : آریا نوری‎

منبع: lepoint.fr