به نقل از پايگاه خبري Soft Pedia، بازي سوم شخص و اكشن Far Cry 3 توسط سخت افزار هاي زير در كامپوتر هاي خانگي قابل اجرا شدن هستند :
 
Minimum Specs
حداقل سيستم مورد نياز

– DirectX9c graphics card with 512MB Video RAM Dual core CPU 4GB Memory
Example minimum 1 (NVidia/Intel)
– NVidia GTX8800
– Intel Core2 Duo E6700
Example minimum 2 (AMD)
– AMD Radeon HD2900
– AMD Athlon64 X2 6000+
 
Recommended Specs
سيستم استاندار جهت اجراي بازي :
– DirectX11 graphics card with 1024MB Video RAM Quad core CPU 4GB Memory
Example recommended 1 (NVidia/Intel)
– NVidia GTX480
– Intel Core i3-530
Example recommended 2 (AMD)
– AMD Radeon HD5770
AMD Phenom II X2 565
 
High Performance Specs
بهترين حالت براي اجراي بازي با كيفيتي ايده ال
– Latest DirectX11 graphics card
– Latest quad core CPU
– 8GB Memory

كارت گرافيك هاي پيشنهادي براي اجراي Far Cry 3 :
– NVidia GTX680
– Intel Core i7-2600K

– AMD Radeon HD7970
– AMD Bulldozer FX4150